Schema för årsmöteshelgen i Borås

På lördag klockan 10.30 startar SFSUs årsmöteshelg med en gemensam brunch. Fram tills 12.00 är det drop in på Borås Arena, med ingång från receptionen vid Sjuhäradsläktaren.

Lördag
10.30 – Brunch
12.00 – Information från SFSUs styrelse om helgen och om året som gått.
13.15 – Workshop. Hur ska SFSU arbeta under 2017?
15.00 – Niamh från Supporters Direct Europe pratar om SDE och svarar på frågor om det internationella supporterarbetet som bedrivs.
16.15 – Workshop. Repression, hur har 2016 varit?
18.00 – Slut på dagen.
19.30 – Gemensam middag

Söndag
12.00 – SFSUs årsmöte 2016
Workshops lördag
Hur ska SFSU arbeta under 2017?
Under denna workshop vill SFSUs styrelse ha hjälp att utveckla SFSU och hur arbetet under 2017 ska bedrivas. Styrelsen har identifierat att det är problematiskt att göra det som medlemmarna vill ska göras, om det inte tydliggörs vad medlemmarna vill. Genom att tillsammans diskutera hur vi vill att SFSU ska arbeta under 2017, så kan vi förhoppningsvis göra det lättare att skapa mätbara mål som är möjliga att sträva mot under året som går. Vi vill veta vad medlemmarna upplever som bra eller problematiskt idag i SFSUs arbete, för att kunna utveckla det i framtiden.

Repression, hur har 2016 varit?
Genom en diskussion med utgångspunkt gällande hur året har varit så hoppas vi på samtal med givande informationsutbyte. Diskussionen kommer dels att utgå från hur ordningsmakten har behandlat oss och om det finns skillnader i bemötande runt om i landet, och dels utgå från hur de olika föreningarna behandlar oss som bortasupportrar.

 

Vid frågor, kontakta info@sfsu.nu