Rapport från årsmöteshelgen i Borås.

SFSU:s årsmöteshelg inleddes lördagen den 19 november med brunch i Borås Arenas restaurang.  Till lördagen var det ca 90 anmälda och uppskattningsvis ungefär 75 stycken på plats på årsmöteshelgens första dag.

När alla sedan var mätta och belåtna startade helgen på riktigt. Ordförande Sofia Bohlin och IF Elfsborgs klubbchef Stefan Andreasson hälsade alla välkomna. Stefan tog det ett steg längre och hälsade oss välkomna till “fotbollens huvudstad”. Detta eftersom Borås har två elitlag nästa år.

Första punkten på dagordningen var en genomgång från Sofia Bohlin, Ludde Frishammar och Dan Ekberg från SFSUs styrelse gällande SFSU:s arbete under 2016 samt om de projekt som vi har varit delaktiga i. Stort fokus låg på forskningsprojektet; Enable och Erasmus+projektet; Clubs and Supporters for Better Governance in Football.

Rubriken för helgens första workshop var: “Hur ska SFSU arbeta under 2017?”, där diskussionerna berörde: “fokusområden”, “Vilka mål ska finnas för 2017?”, “Kommunikation” samt “Medlemsengagemang”.
Deltagarna bidrog med många bra och viktiga synpunkter.  Bland annat lyftes det att styrelsen bör se över sitt eget arbetssätt och upprätta en tydlig struktur. Detta för att de i god tid ska kunna meddela medlemsföreningarna när de fysiska styrelsemötena är inplanerade så att medlemmarna kan delta vid dessa. Det kom även många förslag på olika fokusområden som medlemsföreningarna önskar att styrelsen ska fokusera mer på under 2017, bland annat uppföljning av listan med minimikrav på bortasektioner som SFSU har presenterat under 2016.

Internationellt besök

Niamh O’Mahony från Supporters Direct Europe var på plats och berättade om organisationens utveckling och kommande första årsmöte. Hon berättade även om hur hennes klubb Cork City FC fick hjälp av SD Europe när de ville bygga upp sin klubb igen som en medlemsägd förening. Idag har klubben en bra organisation och ägs av medlemmarna. De har blivit ett bra exempel som många andra supportergrupper ser upp till. De klubbar och föreningar som ägs av medlemmarna på Irland kollar mycket på hur svenska klubbar/föreningar jobbar, som exempel nämnde hon vårt arbete med 51%-regeln.

Den andra workshopen hade sin utgångspunkt i SFSUs repressionsarbete och hur supporterbemötandet har upplevts under 2016. Denna workshop utgick de från fyra olika områdena: “Visitering”, “Bortasupportrar”, “Ordningsmakten” samt “Tillträdesförbud”. Under dessa diskussioner kom det upp flera tankar och erfarenheter från medlemmarna. Många önskar att det finns tydliga riktlinjer för hur en visitering får gå till och att detta efterföljs på alla arenor i Superettan och Allsvenskan.

Det blev även tydligt att det finns en stark önskan för en bestämd sektion för bortasupportrarna då många upplever att de blir placerade på en sektion utifrån hur stort bortastödet blir.

Många tog upp att matutbudet på arenorna är alldeles för dåligt och att det ska finnas fler alternativ. En positiv sak som nämndes var att många var nöjda över att det på de flesta arenor nu finns en säker capoplats.

Fokus på repression

Angående ordningsmakten var det flera deltagare som upplever att polisen har börjat bli mer provokativ, att de inväntar incidenter, istället för att förhindra, för att då kunna stoppa och lagföra de inblandade, det upplevs även som att det finns individer inom ordningsmakten med egna agendor. Att de riktar sig mot de personer som tidigare haft tillträdesförbud.
Från ämnet “Tillträdesförbud” framkom att många upplevde handläggningstiden för tillträdesförbud som lång. Flera blir avstängda när det finns misstanke om brott, vilket gör att man kan bli avstängd ett år för att sedan bli friad vid dom ett år senare.

Några medlemmar har varit med om att det gått väldigt snabbt, där personer har fått tillträdesförbudet efter några dagar. Det är många som inte får rätt information vid delgivning, vilket leder till att de inte vet vad som gäller. I några fall har förundersökningen lagts ner men att tillträdesförbudet kvarstått, frågan som hänger kvar är hur rättssäkert är detta?

Lördagen avslutades med gemensam tacomiddag arrangerat av Elfsborgssupportrarna.

Årsmöte

Söndagens årsmöte inleddes på Borås Arena med 90 deltagare närvarande från 22 medlemsföreningar/grupper som i sin tur representerade 11 fotbollsföreningar. SFSUs ordförande Sofia Bohlin inledde med att hälsa alla välkomna och öppna årsmötet. Sandra Arvidsson från Balders Hage valdes till mötesordförande och Viktor Adolfsson från Järnkaminerna till mötessekreterare. Årsmötet fick en tydlig genomgång av föreningens verksamhetsberättelse. SFSU har under året varit aktiva på många fronter och i många projekt samtidigt som man byggt upp en grundstruktur för styrelsen och föreningens arbete.

Det var med stor glädje som SFSUs kassör Axel Granath presenterade föreningens ekonomi där man i år kunde presentera 2016 års budget och hur styrelsen med god marginal kunnat hålla denna och samtidigt visa ett överskott som följer med in i 2017. Vald revisor för 2016, Mats Jonsson och revisorssuppleant Tobias Larsson har granskat föreningens ekonomi och verksamhet med utlåtandet att årsmötet skulle bevilja styrelsen ansvarsfrihet, enat bifall från årsmötet.

Av årsmötet vald styrelse för 2017:

Ordförande: Sofia Bohlin

Ledamöter för en tid av två år: Jesper Uhlén, Maria Lemberg, Felix Jonsson och Axel Granath (1år fyllnadsval).

Suppleanter för en tid av ett år: Marko Zdravkovic och Glenn Holvik Gustavsson.

Revisor: Mats Jonsson. Revisorsuppleant: Tobias Larsson.

Valberedning: Masih Khedri, Lena Gustafson Wiberg, Eric Sjölin (nyval) och Susanne Lundberg. Susanne Lundberg utsågs till sammankallande i valberedningen.

Fokusfrågor och arbetsgrupper

Likt tidigare år valde årsmötet fokusfrågor för föreningens arbete 2017:

Pyroteknik, Supportrars rättigheter, Bortasupportrar och Positiva Supporterinitiativ.

På initiativ av årsmötet valdes tre arbetsgrupper där flera medlemmar åtag sig ansvar att tillsammans med styrelsen bygga fram en fungerande grupp.

Spelschemagruppen: Ludde Frishammar (sammankallande), Glenn Holvik Gustavsson, Marcus Falkenstrand och John Pernsved.

Argumentationsbank: Felix Jonsson (sammankallande), Sandra Arvidsson, Helena Avermark och Cissi Karlén.

Positiva supporterinitiativ: Marko Zdravkovic (sammankallande), Showan Shattak, Sara Karlén och Cissi Karlén.

Årsmötet avslutades med att välja värdskap för nästa års årsmöteshelg. Inför årsmötet hade Helsingborg IFs supportar anmält intresse, vilket spikades av ett enat årsmöte.

Vi vill avsluta med att rikta ett stort tack till Guliganerna och IF Elfsborg för ett fantastiskt arrangemang.