SFSU åker till Manchester

Som en del i det Erasmus+-projekt som SFSU är deltagande partner i, åker delar av SFSU:s styrelse till Manchester för tre utbildningsdagar på temat ”Good Governance in Football”. Projektet syftar till att utbyta erfarenheter kring hur fotbollen leds och styrs i olika länder och kontexter, och utöver SFSU deltar sju andra nationella supporterorganisationer och från varje land representerar även en klubb, i Sveriges fall Malmö FF. För mer information om projektet, klicka här: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details-page/?nodeRef=workspace://SpacesStore/b763fcf4-e779-4fab-88b0-b7b1045accbd

Our Project

Under tre dagar kommer olika work-shops anordnas för att utbyta erfarenheter mellan de olika parterna, samt informera och diskutera kring olika sätt som fotbollen idag sköts på. SFSU tycker det är väldigt viktigt att den här typen av nationsöverskridande samarbeten förekommer, och vi tror att det utgör en god grogrund för att förändra och förbättra system som idag inte alltid kan klassas som rättvisa eller demokratiska.

För mer information, titta gärna vidare på Supporters Direct Europes hemsida: http://www.sdeurope.eu/first-project-workshop-take-place-manchester-13-15-june/
Project Logo