Våra samarbeten: SEF

Under den allsvenska upptaktsträffen i Malmö våren 2014 skrev SFSU och SEF (Svensk Elitfotboll) på ett avtal som är tämligen unikt i supportervärlden. Avtalet innehåller ett gemensamt manifest där SFSU och SEF tillsammans ska jobba för att svenska arenor ska bli tryggare och än mer stämningsfulla platser.

Det gemensamma manifestet lyder som följer:

VISION
Allsvenskan har Nordens bästa fotboll och Europas bästa fans. Supporterkulturen gör svensk fotboll känd för sin positiva stämning. Genom samarbete attraherar vi alla typer av åskådare och säkrar nya generationer supportrar.

MISSION
SEF och SFSU ska gemensamt, via en strukturerad och målinriktad dialog, driva svensk elitfotboll framåt för att nå vår ömsesidiga vision.

ALLA SKA VARA VÄLKOMNA PÅ SVENSK FOTBOLL
Såväl de stora, elektriskt laddade klackarna som barnfamiljerna med nästa generations supportrar

ALLA SKA KÄNNA SIG SÄKRA PÅ SVENSK FOTBOLL
Såväl de passionerade hemmasupportrarna på sin egen arena som bortasupportrarna som rest långväga för att stötta sitt lag

ALLA SKA KÄNNA SIG TRYGGA PÅ SVENSK FOTBOLL
Såväl besökarna som är där för att skapa stämningen som spelare, ledare och domare som är där för att skapa spelet

VÅRA ARRANGEMANG SKALL VARA STÄMNINGSFULLA
Vi ska bejaka den supporterkultur som skapar stämningen på våra svenska matcher

Alla ska ha möjlighet att stötta sitt lag och kunna göra det på sitt sätt utan att det går i stäv med ovanstående punkter

Manifestet innebär att SFSU är officiell samtalspartner till SEF och erhåller en ekonomisk ersättning på 100 000 kr/år. Förutom ett välbehövligt ekonomiskt tillskott till SFSU innebär detta att svenska supportrar har en unik ställning gentemot de som bestämmer över den de högsta inhemska ligorna. Samarbetet innebär att SFSU fungerar som ett bollplank för SEF i frågor som rör supportrar och SFSU och SEF är övertygade om att detta samarbete är av stor vikt för att kunna ge aktiva supportrar i Sverige bästa möjliga förutsättningar.