Fokusfråga: Repression

Under 2016 kommer repression återigen ta plats som en av fokusfrågorna för SFSU. Arbetet kommer främst handla om att långsiktigt försöka vara med och påverka olika instanser för att motverka repression som riskerar att nedmontera supporterkulturen i Sverige

Som en bakgrund var 2015 kantat av en ökad våldsanvändning från såväl polismakten som ordningsvakter på arenorna. Det resulterade i ett antal uppmärksammade fall där oskyldiga supportrar drabbades av misshandel. Vi vill, med ett långsiktigt arbete försöka undvika att dylika situationer uppstår igen. Ett exempel på typen av repressionsarbete SFSU tidigare har jobbat med är förändringen av bötessystemet inom elitfotbollen.

SFSU kommer under året arbeta för att uppmärksamma situationer där repressionsarbetet går över styr, utöver det vill SFSU arbeta långsiktigt för att nå ett säkrare och mer homogent klimat kring fotbollen i Sverige. Det första sker genom dels informationsinsamling och analys kring olika incidenter, och dels genom att vara delaktiga och försöka driva debatten. Har vi möjlighet vill vi också hjälpa drabbade supportrar att få hjälp eller upprättelse. Det mer långsiktiga arbetet handlar om att försöka få till en likartad behandling av fotbollssupportrar över hela landet, på ett sådant sätt att supporterkultur får plats och kan frodas utan att oskyldiga supportrar hamnar i kläm. Exempel på hur det här görs är kommunikation med förbund, Svensk Elitfotboll och ordningsmakten, men även genom att vara delaktiga i neutrala studier såsom Enable.

Är du intresserad av att hjälpa till med arbetet kring repression? Eller har du bara frågor? Hör av dig till dan@sfsu.nu

För närvarande består gruppen av styrelseledamöter i SFSU:s styrelse:

Dan Ekberg (Helsingborgs IF)

Ludvig Frihamnar (Djurgårdens IF)

Axel Granath (AIK)