Fokusfråga: Pyroteknik

En av SFSU:s fokusfrågor kommer även i år att vara pyroteknik.

Pyroteknik är en fråga som väcker stora känslor och får stor uppmärksamhet, såväl medialt som i interna diskussioner hos våra medlemsföreningar. I vissa fall blir pyroteknik en fråga som skapar splittring och osämja mellan supportrar. En fungerande legalisering skulle förhoppningsvis vända debatten om pyroteknik och göra den mer nyanserad vilket skulle minska den splittring som finns och ge de supportrar som vill använda sig av legal pyroteknik möjlighet att göra det.

SFSU kommer fortsatt under året att arbeta för att skapa förutsättningar för legal pyroteknik på svenska fotbollsarenor. Det finns en del frågor som behöver undersökas för att komma vidare, bland annat om det är möjligt att skapa en hållbar klassificering på pyrotekniska pjäser som används idag och huruvida det är möjligt att ta fram en ny godkänd pyroteknisk pjäs. Det finns även en otydlighet idag kring kraven som finns från myndigheter vilka vi kommer arbeta för att få förtydligade. Mer specifikt hur arbetet ska bedrivas är upp till arbetsgruppen att besluta.

Är du intresserad av att ingå i arbetsgruppen och driva pyroteknikfrågan framåt, eller vet du någon som skulle passa in bra i arbetsgruppen? Hör gärna av dig till ludde@sfsu.nu!

Arbetsgruppen består i nuläget av följande personer från SFSU:s styrelse:

Ludvig Frishammar (Djurgårdens IF)

Axel Granath (AIK)