Erasmus+ ’Clubs and Supporters for better Governance in Football’

Tidigare under vinter har vi meddelat att SFSU kommer under de två kommande åren att vara med i det EU-finansierade Erasmus+ projektet: Clubs and Supporters for better Governance in Football.

Projektet består av, förutom Supporters Direct, 12 deltagare: 6 medlemsägda fotbollsklubbar och 6 nationella supporterföreningar från Sverige, England, Irland, Tyskland, Spanien, Italien och Frankrike.

Genom projektet kommer vi mötas vid sju tillfällen; en kickoff, tre utbildningsträffar samt tre studiebesök. Syftet är att skapa möjlighet för utbildning, samtal, diskussion och möjliggöra utbyte av kunskap och erfarenhet.

 

Teman för utbildningsträffarna:

Good Governance – Manchester, England.

Financial Sustainability – Malmö, Sverige.

Member/Volunteer Participation – Gelsenkirchen, Tyskland.

 

Projektet inleds nu den 21 – 22 mars med en kickoff i London där SFSU kommer att närvara med två representanter. Mer information om projektet och rapport från London kommer att presenteras här på hemsidan inom kort.

 

Info om projektet och dess deltagare finner ni hos Supporters Direct