Angående Nationella Samordnarens slutrapport

Av styrelsen för Svenska Fotbollssupporterunionen

SFSU har tagit del av nationella samordnarens slutrapport och delar SEF:s bild av att den inte speglar fotbollens utveckling. Detta är mycket beklagligt.

Samordnaren valde att under dagens presskonferens rikta stort fokus på illegal pyroteknik som problemområde. I samband med detta presenterades en kompromisslös ovilja att mötas för diskussion från supporterhåll som tungt vägande anledning till att arbetet med legal pyroteknik inte kommit längre. En bild vi inte känner igen oss i och starkt ifrågasätter.

SFSU och SEF för god dialog som de senaste åren utvecklats starkt med vilja att finna gemensamma lösningar. I detta samarbete har parternas önskemål och ambitioner vad gäller legala lösningar för pyroteknik gjorts tydliga.

Från supporterkollektivet finns både intresse och vilja att arbeta framåt med legala alternativ vad gäller pyroteknik. Ett exempel är de försök som genomförts under året då flera fotbollsklubbar i samråd med dess supportrar ansökt om tillstånd att genomföra legal användning av pyroteknik.

SFSU anser att debatten ska präglas av fakta, och tycker att det är beklagligt att den nationella samordnaren i sin rapport väljer att benämna pyroteknik som hälsofarlig utan tydlig vetenskaplig förankring. Detta riskerar enbart att polarisera debatten ytterligare.

Förutom samarbetet med SEF har SFSU tydligt uttryckt en önskan att delta i allt arbete som berör fotbollen och dess supportrar. Som del i detta bjöds samordnaren in att möta SFSU:s styrelse i syfte att lära känna varandra och initiera samarbete under våren 2015. Tyvärr utvecklades detta inte som planerat då vi supportrar inte bjudits in att delta vid de kunskapsseminarier och workshops som anordnats på temat pyroteknik eller på annat sätt inkluderats i samordnarens arbete. Över detta är vi besvikna och det är vår övertygelse att samordnaren kommit till ett resultat mer överensstämmande med verkligheten om hon valt att inkludera oss supportrar.

2015 var ett fantastiskt år för svensk fotboll med publikrekord och stor ökning av supportrar som stöttat sina lag även på bortaplan. Från SFSU går vi in i 2016 inställda på att arbeta för fortsatt publikökning och samarbete mellan fotbollens aktörer. Vårt arbete för ett legalt alternativ kommer att fortgå, varför inte med fokus på en utveckling av pjäser som kan kombinera kraven på säkerhet med de önskemål som finns på läktarna?