Vi kräver att våldet mot supportrar tas på allvar

Av styrelsen för Svenska Fotbollssupporterunionen

Det är med stor sorg som vi ännu en gång ser supportrar utsättas för övervåld. Om och om igen tvingas vi bevittna dessa övergrepp. Vi märker även av en tendens i samhället att allmänheten inte verkar se supportrar som människor, utan som något helt annat. Supporterskapet är en stor del av vår identitet, men vi är fortfarande gjorda av kött och blod. Vi har familjer, barn, vänner, älskande, hem, arbeten, studier och är en stor del av det övriga samhället.

Det är dock inte denna syn av oss supportrar som gör ondast. Det är det fysiska våldet som präglar vardagen för många fotbollssupportrar. De flesta supportrar drabbas av detta övervåld utan att ha gjort något. Men våldet riktas mot ett kollektiv. Det vi talar om är hur supportrar attackeras av ordningsmakten, utanför arenan och inne på läktaren, med grovt övervåld – och att de flesta som utsätts är oskyldiga eller att proportionerna av ingripandet är orimligt. Detta är extremt allvarligt. Vi kräver att våldet mot supportrar tas på allvar!

Supporterkulturen är inte ett problem men inom supporterkulturen existerar problematik. Det är vi medvetna om. Vi är dock ingen homogen grupp som samspelar runt allt men drabbas ständigt av repression kollektivt. Vi hålls alla ansvariga. Vi är inte alla ansvariga. Men vi tar ansvar, för vi tycker att det är viktigt. Sveriges supportergrupper arbetar ständigt med alla slags frågor som rör supporterkulturen och supporterskapet. Detta är såklart inte synligt för hela allmänheten eftersom de flesta inte är en del av supporterkulturen.

Vi vill även här uppmärksamma forskningsprojektet Enable med SFSU som aktiv deltagare. Syftet med projektet är att med vetenskaplig grund finna metoder och handlingssätt till att förbättra rådande läge. Nyckeln till detta, som tidigare presenterats av projektledare Dr. Clifford Scott, är ökad satsning på kommunikation och engagemang från polisen med supportrarna. Ett exempel på en sådan satsning är ökad utveckling av evenemangpoliser som handlar i högre grad om dialog och engagemang i stället för att använda våld. Detta är något SFSU ser mycket positivt på och kommer fortsätta arbeta med i Enable och vi hoppas på att även Polisen delar denna uppfattning.

SFSU uppmanar

  • Vi supportrar måste fortsätta dokumentera övergrepp – dokumentera ännu mera. Se till att alltid ha med er en kamera och att ha utrymme för att filma och ta upp ljud.
  • Polisanmäl allt. Vi vet att förtroendet är lågt för polisen, men om övergreppen inte anmäls så finns de inte med i statistiken. Det finns inget skäl att polisen inte ska använda sina resurser för att utreda sina egna övergrepp och se sanningen i vitögat.
  • Media måste granska mer – och vara noga med både fakta och att berätta hela historien, inte bara en del. Våga ifrågasätta det myndigheter säger, var kritiska.
  • Polisen måste ta dessa problem på allvar. Arbetsmetoder och personal involverade i dessa händelser måste ses över. Detta gäller all ordningsmakt – polis som väktare.
  • Vi uppmanar alla supportrar att föra en dialog med sina föreningar om denna problematiken.
  • Vi uppmanar allmänheten att besöka supporterföreningars hemsidor och Facebook-sidor för att lära sig mer om supporterkulturen, vad supportrar faktiskt sysslar med och höra deras historier.
  • Vi vill påminna de som utsatts för övervåld att de har en tiotusentals stark supporterfamilj som står bakom dem.

SFSU:s årsmöteshelg i år kommer ha fokus på repression och hur vi supportrar konkret kan agera när vi utsätts för repression genom bland annat diskussioner, workshops och seminarier.