Spelschemat 2015

En andra kommentar

För det första: en arbetsgrupp bestående av Tony Ernst (MFF Support/ordf i SFSU), Mattias Arvidsson (Sundsbusarna Helsingborg/styrelseledamot i SFSU), Hanna Brown (Gårdakvarnen GAIS), Ludvig Frishammar (UCS Djurgården) och Björn Lundberg (Ultras Göteborg) fick av årsmötet 2014 i uppgift att komma fram till SFSU:s tankar kring allsvenskans och superettans spelschema.

Detta arbete fullföljdes. Vår vision handlade framförallt om fasta matchtider och matcher på så få olika dagar som möjligt. Vi ville helst ha lördagar och söndagar som fasta matchdagar. Dessutom tryckte vi på att matcher med långa avstånd skulle spelas på helgdagar för att möjliggöra maximalt antal bortasupportrar.
​När arbetet var klart skickade vi (den 14 december 2014) in vårt dokument till de som sätter spelschemat hos SvFF. Där slutade så vårt åtagande.

För det andra: det sker alltså inga fysiska möten när det allsvenska spelschemat sätts. Alla berörda parter – SEF, föreningarna, C More, Svenska Spel, polisen – skickar in sina önskemål. Dessa paras sedan ihop med UEFA- och landslagsdatum, och ett spelschema spikas. SFSU har således inte suttit med någonstans, har inte närvarat vid några möten överhuvudtaget. Vi har inte heller, likt vissa andra aktörer, fått se ett preliminärt spelschema, som vi har fått kommentera. Vår input har varit mailet, inskickat den 14 december, inget annat. Men för första gången har i år supportrar också, likt de fem övriga aktörerna, fått skicka in sina önskemål för vad man anser vara viktigast vid spelschemat.

För det tredje: det här är första gången som SFSU är involverade i spelschemat. Det här är alltså första lilla steget i en större resa som vi tror på. Vi tror att det är bättre att vi supportrar är med än att vi står utanför. Vi kommer således att vara med även framöver och de här frågorna kommer att tas upp under året så att vi kan komma ännu starkare när spelschemat ska sättas för 2016. Vår förhoppning är att vi har ett spelschema som alla supportrar kan känna sig rimligt nöjda med, och där våra tankar har fått genomslag, säg, inom en femårsperiod.

För det fjärde: när andra delen (av vad som verkar bli en tredelad historia) av spelschemat nu offentliggjordes igår så kan man konstatera att det inte blivit särskilt rättvist. Drygt hälften av matcherna (under de första 22 omgångarna) spelas på en helg. Det är knappt godkänt. Vad som är värre är den sneda fördelningen mellan lagen vad gäller dessa helgmatcher. Här är en uppbygglig genomgång som illustrerar vad vi menar.

Som synes så kan man konstatera att vissa lag har blivit extremt förfördelade. Det är inte bra. SFSU vill se en rättvis fördelning, vilket det knappast kan påstås vara när vissa lag har 10 bortamatcher på en helg, medan vissa inte ens har en enda. Detta måste gå att åtgärda.

Och för det femte: hur har det blivit så här illa? När spelschemat sätts så är det alltså fem (ja, numera sex eftersom SFSU för första gången har varit med) intressenter med och kommer med önskemål: SEF, föreningarna, C More, Svenska Spel, polisen. De har såklart olika tyngd bakom sina önskemål, men de får alla vara med och säga vad de tycker.
​Innan SFSU dök upp har det här med bortamatcher aldrig varit på agendan. Ingen har tyckt det varit av vikt innan vi dök upp. Inga föreningar har tryck på om att få bortamatcher på helger (oavsett vad de eventuellt sagt offentligt).
​Vi råder våra medlemsföreningar att kolla upp hur den egna föreningen ställer sig i frågan. Har den egna föreningen överhuvudtaget uttryckt önskan om bortamatcher på helger? Kräv svar av er egen förening. Och hur ställer sig den egna föreningen på SEF:s möten? SEF är en av de allra viktigaste aktörerna, de har större tyngd än varje enskild förening. Vem skickar din egen förening som representant till SEF:s möten? Är det någon från operativ verksamhet (VD till exempel) eller är det någon från den föreningsdemokratiska sidan (exempelvis ordförande)? Har de lyft frågan inom SEF? Antagligen inte. Återigen: kräv att din egen förening agerar.
​Var ska man så rikta sin kritik? Ja, vi uppmanar självfallet alla våra medlemmar att vara konstruktiv i sin kritik. Mot två håll: mot SvFF, som satt spelschemat. Och mot den egna föreningen, som inte tagit frågan om bortamatcher på helger på allvar. Att rikta den mot SFSU är inte bara direkt felaktigt (SFSU är den enda parten som tagit upp frågan om helgmatcher) utan också kontraproduktivt. De som arbetar med den här frågan i SFSU dräneras på energi när de får orättmätig kritik riktad mot sig.

Till sist: någon större chans att skapa rättvisa i år tror vi blir svårt. Däremot har vi nu bevis för att helgfördelningen av matcher inte är rättvis. Så här får det helt enkelt inte gå till. Det här är alltså – redan nu i maj 2015 – SFSU:s krav på de som sätter spelschemat för 2016: vi kräver en rättvis fördelning av antalet bortamatcher på helger.