Andreas Toll

Ordförande: 2008-2009

Ålder: 38
Lag: IFK Göteborg
Medlem av vilken supportergruppering: Supporterklubben Änglarna

Varför tog du dig an uppdraget som ordförande i SFSU?

Att få vara den första ordföranden inom SFSU var ett hedersuppdrag man inte kunde tacka nej till. Även om föreningen bara hade en interimstyrelse första året utan egentliga medlemsorganisationer eller stadgar så var det starten på något väldigt viktigt.

Vad var det viktigaste SFSU åstadkom under din mandatperiod?

Att vi faktiskt kunde enas och kom igång. Det hade gjorts otaliga försök med liknande organisationer men utan att man lyckats hela vägen. Nu gjorde vi det, vi lyckades ena alla om att det var rätt väg att gå och kunde börja bygga organisationen. Det var en del personer som ansåg att det gick för långsamt och att inget skedde under första året, men jag tror det var viktigt att bygga en stabil grund för att föreningen skulle kunna bli långsiktig.

Vad är du mest stolt över?

Det största ögonblicket var när vi fick vår första inbjudan till ett SEF-möte för att presentera oss som organisation och vad våra mål var. Man kan inte säga att vi välkomnades med öppna armar av alla klubbar men vi var bestämda med vår målbild. Kanske var det den som skrämde dem lite. Vi ville ta plats och vi ville få vara med och bestämma.

Vad anser du om SFSU:s utveckling?

Efter ett par år med uppbyggnad så började föreningen kunna arbeta med de viktiga frågorna som man också har kunnat påverka. Mobiliseringen under 51 % -frågan visar verkligen styrkan som en sådan här organisation besitter. Numera är SFSU en part som fotbollen behöver ha på sin sida i viktiga frågor om man vill kunna få igenom sina beslut. Det vi målade upp första gången vi presenterade oss själva på SEF-mötet 2008 är nu verklighet.

Vad tror du blir SFSU:s största utmaning framöver?

Den största utmaningen blir densamma som för många supporterklubbar i Sverige. Man måste bredda sig, supportrar är inte bara dem som står i klacken. Både SFSU och supporterklubbarna måste aktivt jobba för att få med helheten av Sveriges läktare. Ju fler organiserade vi blir desto starkare blir också SFSU:s röst.