51%-regeln

Av Anders Almgren

SFSU:s viktigaste strid genom åren var den om 51 % -regelns bevarande. Det är mycket som vi supporters har olika åsikter om, men den fråga som verkligen enat oss är den om att vi ska bevara föreningsdemokratin i landet.

För er som undrar hur det egentligen gick till när vi supportrar räddade 51 % -regeln, så följer här en kortare redogörelse från en som var med när det begav sig, IFK Göteborgs nuvarande SLO, Anders Almgren.

SFSU och 51 % -regeln

”En medlem, en röst”. Visst låter det självklart? Men det är det inte. 2011-2013 tvingades bland andra SFSU föra en hård kamp för att bevara medlemsdemokratin inom den svenska idrottsrörelsen.

Svensk fotboll och idrott i allmänhet är medlemsdemokratiskt organiserade. I dagsläget garanteras detta genom den så kallade 51 % -regeln, som finns inskriven i Riksidrottsförbundets (RF) stadgar. Men systemet är ifrågasatt. Ambitionen från dem som velat avreglera den, har varit att få RF-stämman – idrottens ”riksdag”, som hålls vartannat år – att ändra stadgarna. Argumentet har varit att vi behöver få in mera ”externt kapital”. Här berättar vi om hur SFSU 2011-2013 tog striden för att bevara medlemsdemokratin.

SvFF drev avreglering

En av de främsta förespråkarna för en avreglering har varit styrelsen i Svenska Fotbollförbundet, som var en av de parter som väckte frågan 2008. Fotbollselitens försök att få 51% – regeln hävd saknade dock all förankring. Motionen 2008 skickades in utan någon bred diskussion inom fotbollsrörelsen. Tilltaget möttes av hårda protester, men trots det stöddes förslaget om en avreglering på nytt 2011 av både SvFF och SEF. När frågan aktualiserades inför tredje raka RF-stämman 2013, stödde SvFF till en början en avreglering ännu en gång. Processen kännetecknades av slutna diskussioner, undanhållande av information från rörelsen och en ovilja att argumentera för ståndpunkten.

”Det här är en fråga för eliten”, sa SvFF-styrelsen. Alla antog att det var elitklubbarna som avsågs, men i efterhand för uttalandet snarare tankarna till elitistiska maktstrukturer.

SFSU:s kamp

Den ursprungliga motionen stoppades efter hård intern kritik 2009, men frågan väcktes alltså på nytt. 2011 klev SFSU fram som en av de viktigaste försvararna av medlemsdemokratin, i motsats till SvFF med demokratiska metoder. SFSU drev en bred upplysningskampanj om vad 51 % -frågan gäller och hur medlemsdemokratin fungerar. Argumenten både för och emot 51 % -regeln sammanställdes och publicerades. Därefter klargjorde SFSU:s styrelse sin inställning om försvar av regeln och drog igång en mobilisering av den svenska supporterrörelsen.

Kampen fördes genom samordnade manifestationer på läktarna, genom debattartiklar och deltagande i mediala debatter. 2013 skärpte SFSU dessutom tonen mot SvFF:s förtroendevalda, genom att myglet som förekommit ifrågasattes. Framför allt uppmanades dock engagerade supportrar att motionera inom sina föreningar, för att få dessa att ta ställning. En direkt följd blev att alla de större föreningarna, efter årsmötesbeslut, tog ställning för ett bevarande av 51 % -regeln. IFK Göteborg motionerade dessutom aktivt till RF-stämman 2013 om att försvara regeln och Elfsborg skickade en skrivelse till SEF:s årsmöte om att SEF borde försvara demokratin.

Resultatet blev att såväl SEF som SvFF våren 2013 tvingades byta hållning. När frågan avgjordes på RF-stämman i Luleå 2013, la SvFF:s representanter sina sju röster till stöd för att bevara 51 % -regeln och i voteringen som helhet vann försvararna av regeln med betryggande majoritet.