Angående nya nationella instruktioner för visitation

Inför säsongen 2019 har Polisens rättsenhet, tillsammans med RF, lämnat svenska elitklubbar nationella instruktioner för visitation vid insläpp till ståplats. I dessa instrueras klubbarna att säkerställa att ståplatsbesökare innan biljettkontroll vidrörs mellan benen. Detta oavsett den visiterades kön, klädsel och ålder. Sedan tidigare ingår i instruktionen att de publikvärdar som genomför visitation, i de fall … Fortsätt läsa Angående nya nationella instruktioner för visitation